Arbetsterapeut

Har du besvär med:

– Finger som ”hoppar”?
– Värk i handens leder?
– Domningar i hand/arm?
– Stickningar i fingrarna?
– Smärtbesvär armbåge/hand?
– Stressrelaterade besvär?
– Svårigheter att förflytta dig självständigt längre sträckor?

Vår arbetsterapeut hjälper jag dig med behandlingar för att minska dina besvär. Vi arbetar tillsammans utifrån dina egna mål för att du så självständigt som möjligt ska klara vardagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden.

Behandlingar

Vi kan hjälpa dig med följande:
– Träning av arm/hand efter skada, sjukdom eller operation.
– Utprovning och tillverkning av ortoser (stödförband) till händer
– Ergonomisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder
– Livsstilscoachning
– Demensutredning/minnestest efter läkarremiss
– Arbetsplatsbesök (då företagshälsovård inte finns) för utprovning av arbetstekniska hjälpmedel.
– Utprovning av hjälpmedel till barn under 20 år.
– Bedömning av elrullstolsbehov tillsammans med din läkare samt körträning med elrullstol.

Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

Vi utreder och bedömer skada och/eller sjukdom i hand/arm till följd av artros, reumatisk sjukdom, seninflammation, nervpåverkan, benbrott, olyckor, överbelastningar och smärta.

Du kan själv ta kontakt med mottagningen för bokning av tid och behöver ej ha remiss från din läkare.

Att få ett hjälpmedel – så går det till (1177.se)

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se