Disktriktssköterske / sjuksköterkemottagning

Distriktssköterskorna tar emot ditt samtal, ger dig råd och lotsar dig till rätt vårdgivare.

På våra mottagningar jobbar vi med bl.a.

  • Omläggning av sår
  • Bedömning av hudproblem
  • Suturtagning
  • Injektioner och vaccinationer
  • Blodtryckskontroller
  • Katetervård
  • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se