Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

På Multi Clinic arbetar vi med hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Detta innebär att verksamheten är hälsoorienterad och riktar in sig på att förbättra befolkningens hälsotillstånd.

Hälsofrämjande arbete utgår från en positiv syn på hälsan, som leder till snabbare återhämtning från sjukdom, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalité.

Läs om:
Testa dina levnadsvanor