Hälsovalet

Hälsovalet innebär att du själv fritt väljer vilken vårdcentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning du vill tillhöra. Gör du inget val (gäller vårdcentraler) placeras du på den som är geografiskt närmast din bostad eller där du senast sökt vård. Är du inte nöjd med din vårdenhet eller vill byta, kan du välja om, när du vill.

Ditt eller dina hälsoval gör du genom att fylla i aktuell blankett (finns i högerspalten). Du kan också kontakta den enhet du vill välja.

Läs mer om hälsovalet på Region Skåne.