Hypertonimottagning

Till mottagningen kommer Du på remiss från Din läkare som uppföljning av insatt medicinering.
På mottagningen kommer Du för uppföljning av:
  • Blodtrycket
  • Blodprover
  • Medicineringen
  • Eventuella biverkningar av medicinen

Vi samtalar även om:

  • Stress
  • Kost
  • Motion
  • Rökning
  • Alkohol
  • Vikt

Tänk på att motion- alkoholvanor samt kost och vikt kan påverka Ditt blodtryck.

Hypertoni

Tidsbeställd mottagning.