Psykiater hos Multiclinic Malmö

Psykiater ansvarar för det psykosociala arbetet

Psykosocialt arbete innebär att se människan i sitt sociala sammanhang, som innefattar psykiska, fysiska, sociala och existensiella faktorer.

Till vår överläkare i psykiatri kan Du vända Dig när Du behöver stödjande och bearbetande samtal, men också vid behov av rådgivning och social information.

Behov av behandling och samtalskontakt kan till exempel finnas vid:
-Kriser (sjukdom, trauma, livskris,sorg, relationsproblem).
-Depressioner, ångest, oro.
-Sömnproblem.
-Arbetsrelaterade problem.
-Stressrelaterade symtom och sjukdomar.
-Psykosomatiska tillstånd, t ex smärta.

Kognitiv beteendeterapi(KBT) 
Du som är 16-67 år och lider av lättare till medelsvår depression, ångest eller stress kan erbjudas KBT.

KBT är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteenden. En viktig del i behandlingen är att träna sin förmåga att handskas med sina problem.

Läs om psykiska sjukdomar och besvär.

Du kan ringa själv för att boka tid hos vår psykiater, det behövs ingen remiss om du inte är listad hos oss.

Att besöka vår psykiater kostar dig inte mer än vanligt läkarbesök på vårdcentralen. Läs mer under avgifter.

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se