Psykologmottagning

Välkommen till psykologmottagningenMulti Clinic vårdcentral

Vilken problematik arbetar vi med på mottagningen?

Här kan kan du vända dig till en psykolog vid olika slags kriser som t ex dödsfall och skilsmässa, vid nedstämdhet, oro, relationssvårigheter, sömnproblem, stressproblematik eller om du har existentiella frågeställningar.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar främst med kortare samtalskontakter och utgår från var du befinner dig idag. Kontakten startar alltid med med ett bedömningssamtal där vi tillsammans tydliggör vilka behov som finns.

Ibland räcker det med ett par samtal, ibland kan man behöva några fler. Karaktären på samtalen varierar beroende vilka behov som finns och på aktuella svårigheter. Kontakten kan vara rådgivande, problemfokuserad och stödjande. Den kan också ha till syfte att öka självkännedom, tillägna sig nya vanor och beteenden och nå personlig utveckling.

Vi arbetar med ett flertal olika teoretiska inriktningar och tekniker där såväl KBT(Kognitiv beteendeterapi)som PDT(Psykodynamiskterapi)ingår.

Du kan ringa själv för att boka tid hos en av våra psykologer, det behövs ingen remiss om du inte är listad hos oss.

Att besöka våra psykologer kostar dig inte mer än vanligt läkarbesök på vårdcentralen. Läs mer under avgifter.

Att gå i terapi (1177.se)

Om KBT (1177.se)

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se