Hjälp oss att bli bättre

 • Om du inte är nöjd med den vård eller bemötande du fått hos oss vill vi gärna få dina synpunkter. Det är bra om du i första hand vänder dig till den läkare eller annan personal som du fått vård av för att reda ut oklarheter eller missförstånd. Du kan också vända dig till vår verksamhetschef.
 • Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta Patientnämnden i Skåne.
 • Synpunkter på vården (1177.se)

  Vi vill bli bättre - Dina synpunkter är viktiga för oss.

  1. Behöver vi förbättra något?

  2. Är du nöjd med det vi har att erbjuda?

  Övriga förslag