Unga vuxna

Syftet med verksamheten är att tidigt fånga upp, förebygga och behandla psykisk ohälsa/störning/sjukdom. Målgruppen är personer i åldern 18 till 24 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa och psykiska problem. Unga Vuxna erbjuder också rådgivning till ungdomar, närstående och vårdgrannar.

Med oss kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa.

I ett första samtal får du berätta om dina bekymmer. Därefter bestämmer vi tillsammans hur du vill gå vidare.

Till oss kommer du som är mellan 16-29 år.

Att må dåligt (UMO.se)

Om psykisk hälsa (1177.se)

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Depression hos barn och tonåringar

Depression hos barn och unga

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se