Vaccinationer

Vem kan vaccineras hos oss på vårdcentralen ?

  • Vuxna som inte är gravida och inte behandlas med cellgift
  • Barn över ett år

Övriga: Kontakta Infektionskliniken eller annan vaccinationscentral innan du skall ut och resa. – Om ditt barn ännu inte fått 18-månaders-vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund: Kontakta er barnavårdscentral och be att få den tidigarelagd.

Så här gör du:

Ring först till vår sköterska och berätta vart du ska resa. Vid detta samtal får du besked om en telefontid till läkare, som ordinerar ev. vaccinationer. Du får också en mottagningstid till sköterska för att få bli vaccinerad. Vaccinet hämtar du ut på apoteket efter att läkaren skickat ett recept.

Obs! Berätta för sköterskan
  • om du tidigare haft någon överkänslighetsreaktion i samband med vaccination
  • om du behandlas med Waran, kortison eller andra läkemedel som påverkar immunsystemet (dock inte s k inhalationssteroider, typ Pulmicort)
  • om du har kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

Ring och beställ tid på telefon 040-693 40 40 eller mail reception@multiclinic.se

Läs mer: